Total Visitor: 1,127,835
Added Words: 1,096
No Word Word Meaning Author Name Date
1
ત્રણ જણા જાય તેને માટે Deepak Vora 04-09-2010
2
જંગલી જેવો Deepak Vora 04-09-2010
3
ખોવાઈ ગયી Deepak Vora 04-09-2010
4
પાથરેલી તાજી ગોળ પાપડી Deepak Vora 04-09-2010
5
રાતનું જમણ Deepak Vora 04-09-2010
6
મૂળાની ભાજીમાં દહીં, રાઈ વગેરે નાખી બનાવવામાં આવતું રાયતું Deepak Vora 04-09-2010
7
કોઈ વેરો - ટેક્ષ Deepak Vora 31-08-2013
8
તાળું - લોક Deepak Vora 31-08-2013
9
કોઈ કાર્ય કે ફેવરના બદલામાં જીવન નિર્વાહ માટે કાંઈ આપવામાં આવે તે... Deepak Vora 31-08-2013
10
એક જાતનું મજબુત કપડું - બ્રિટીશ સૈન્ય દ્વારા વપરાતું.. Deepak Vora 31-08-2013