Total Visitor: 1,168,406
Added Words: 1,096
No Word Word Meaning Author Name Date
1
પર્યાવરણને કોઈપણ રીતે નુકસાનકારક ન હોય તેવા પ્રકારનું Ritesh 28-09-2009
2
દરિયામાં થતો ધરતીકંપ જેમાં દરિયાના મોજા ખૂબ ઊંચા ઊંચા ઉછળે છે અને જેના કારણે શહેરોના શહેરો પણ નાશ થઈ જઈ શકે છે Ritesh 04-11-2009
3
પરમાણુ વિસ્ફોટકની શક્તિ ધરાવતું હથિયાર Ritesh 14-12-2009
4
ઓછા જાણીતા Ritesh 14-12-2009
5
અસર પામેલ, અસરમાં આવેલ, પ્રભાવમાં આવેલ Ritesh 14-12-2009
6
જાહેરાત માટેનાં મોટાં પાટિયાં Ritesh 05-12-2009
7
મદદ માર્ગદર્શિકા Ritesh 05-12-2009
8
સાહિત્યનું રસપાન કરાવનાર સ્રોત Ritesh 02-12-2009
9
જેનું નામનિશાન પૂર્ણ થવાની તૈયારીમાં હોય તેવું Ritesh 03-12-2009
10
નોંધણી કરાવી શકાય તેવું, કોઈપણ ક્ષેત્રે પ્રવર્તમાન મૂલ્ય કે સ્થિતિ કરતાં વધુ મૂલ્ય કે સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી Ritesh 06-12-2009
11
કાર્ય કરવાની પરવાનગી, કાર્ય કરવાની છૂટ Ritesh 04-12-2009
12
બિનજરૂરીયાતવાળું, જેની કોઈ જરૂર ના હોય તેવું Ritesh 02-12-2009
13
કોઈપણ જગ્યા કે વિસ્તારનું અત્યંત જાણીતું સ્થળ Ritesh 04-12-2009
14
સંતુલન ગુમાવવું Ritesh 09-12-2009
15
લથડિયાં ખાતાં વાંકું વાંકું ચાલવું તે Ritesh 08-12-2009