Total Visitor: 1,173,221
Added Words: 1,096
No Word Word Meaning Author Name Date
1
સાળાની વહુ Brijeshkumar Patel 28-10-2009
2
એક પ્રકારનું ડમરા જેવું તારવાળું વાદ્ય Brijeshkumar Patel 28-10-2009
3
લેસર બીમની મદદથી બનાવેલી ત્રિઆયામી ચિત્ર Brijeshkumar Patel 04-12-2009