Total Visitor: 1,173,280
Added Words: 1,096
Word
ક્લિક
Meaning
કમ્પ્યૂટર સાથે અનિવાર્ય રીતે વપરાતા સાધન - માઉસનાં ડાબાં કે જમણાં બટન દબાવવાની ક્રીયા, જેનાથી કમ્પ્યૂટર વિવિધ જાતની કામગીરી બજાવવાની શરૂ કરે છે(કમ્પ્યૂટર વાપરવા સાથે સંબંધ ધરાવતો શબ્દ)
Author
Suresh Jani
Date
16-11-2009