Total Visitor: 1,168,219
Added Words: 1,096
Word
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
Meaning
નાણા રોકનાર સંસ્થા દ્વારા વિવિધ રોકાણકારોના નાણાં કે મૂડીનું વિવિધ શેર, મિલક્તો વગેરેમાં રોકાણ કરી આપવાનું કાર્ય કરતું એકમ
Author
Jignesh Shrimali
Date
30-10-2009