Total Visitor: 1,133,725
Added Words: 1,096
Word
પ્રોફાઈલ
Meaning
પાર્શ્વચિત્ર, બાજુ પરથી દેખાતી છબી કે રેખાકૃતિ, ટૂંકું ચરિત્રાત્મક રેખાચિત્ર, મુદ્રિત અથવા ભાષણ દ્વારા પ્રસારિત, કોઈ બાબતની કિનારીની રૂપરેખા
Author
Nisarg Jhaveri
Date
22-06-2010