Total Visitor: 1,192,872
Added Words: 1,096
Word
ડ્રૉપર
Meaning
પ્રવાહી ટીપાં પાડવાનું સાધન, આંખ/કાનમાં પ્રવાહી દવા ટીપે ટીપે નાખવા માટેનું ટોટી જેવું સાધન
Example
ડોક્ટરે આંખમાં ડ્રૉપરથી દવા નાખવા સલાહ આપી
Author
Harish Dave
Date
07-07-2016