Total Visitor: 966,872
Added Words: 1,030
No Word Word Meaning
121 હરાયું મસ્તાન જ હોય હરાયું ચરી ખાનારું ઢોર મસ્તાન જ હોય, અલમસ્ત જ હોય
122 હરિચંદ્રે પાણી ભર્યાં સતિયાને કપાળે દુ:ખ જ હોય
123 હાથ જગન્નાથ ને ઘર ગયાને કોઠો હાથનાં કાંડાં-બાવડાં એ જ જગન્નાથની જાત્રા, ને ઘરાઆંગણું એ જ અડસઠ તીરથ, જાતમહેનતનું ગૌરવ સૂચવવા કહેવાય છે.
124 હાથ પગ ગરમ, પેટ નરમ, સર ઠંડા, ઔર પીછે જો ડાક્ટર આવે, લગાઓ ડંડા નીરોગી શરીર રાખવા માટે ને નિરોગી છે એમ જાણવા માટે નુસખો આપતું ઉપયોગી જોડકણું
125 હાથીને મણનો લાડુ હોય, મૂડી રાતબ ન હોય પ્રમાણ સૂચવવા સારુ વપરાય છે