Total Visitor: 1,168,406
Added Words: 1,096
Word
પી.ઑ.એસ.
Meaning
પોઇન્ટ ઓફ સેલ, પોઇન્ટ ઓફ સેલ એટલે કે કાર્ડ સ્વેપ કરવાનું મશીન. જેનાથી તમારે કાર્ડનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર નહિ રહે. આ પીઓએસ મશીન સંપૂર્ણપણે વાયરલેસ છે. એટલું જ નહિ તમે તમારા મોબાઈલથી સરળતાથી ટ્રાન્જેકશન કરી શકશો.
Example
કેશ લેસ કલેકશન માટે પીઓએસ મશીન
Author
JAYESH
Date
06-02-2017