Total Visitor: 1,168,215
Added Words: 1,096
Word
રીસાયકલ
Meaning
વપરાયેલી નકામી વસ્તુઓ જેવીકે કાચ, પેપર, પ્લાસ્ટિક, બેટરી, એલ્યુમિનિયમ વગેરેને રસાયણીક પ્રકિયામાંથી પસાર કરી ફરીથી તેને ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવી બનાવવી
Author
Kashmira Patel
Date
02-12-2009