Total Visitor: 1,133,725
Added Words: 1,096
No Word Word Meaning
41 ચોરો વાંઝિયો ન રહે દરેક કાળે, દરેક સમાજમાં નવરા, પારકી પંચાયત અને કૂથલી કરનાર લોકોને કદી અભાવ નહિ થવાનો; તેવા લોકો રહેવાના જ
42 છગનમગન બે સોનાના, પાડોશીનાં પિત્તળનાં, ગામનાં છોકરાં ગારાનાં પોતાનાં છોકરાં સૌને રૂડાં, પાડોશીનાં મામૂલી, અને ગામના છોકરાં કચરાપટ્ટી જેવાં લાગે એ અર્થ
43 છોટી ઉંમર ને બહોત મનસૂબા અવાસ્તવ મહત્ત્વાકાંક્ષા, વધુ પડતી મહત્ત્વાકાંક્ષા હોવી
44 જીવતે પાળીશ ને મૂએ બાળીશ જેને પોતીકું કર્યું તેનું અવ્વલથી આખર સુધી પાલનપોષણ કરવું તે
45 જૂતિયાં ખાઈ પર મખમલકી થીં હાર ખાવા છતાં તે કબૂલ ન જ કરવાની મનોવૃત્તિ સૂચવે છે; મિયાં પડ્યા પણ ટંગડી ઊંચી જેવું
46 જેની વાંસે સવામણ સૂતર પલળે એટલા જનોઈબંધા ભ્રામણોને સૂતક પડે, એટલે કે સ્નાન કરવું પડે, મતલબ કે એટલા વજનની જનોઈઓ જેની પાછળ સ્નાન કરવું પડે તેથી પલળે એવડા કુટુંબજથ્થાવાળો વડીલ
47 ઝાકળ ચાટ્યે તરસ ન છીપે ને આંગળાં ચાટ્યે પેટ ન ભરાય અતિ થોડું મળ્યે કે કર્યે અર્થ ન સરે એ ભાવ
48 ટેલ (ટહેલ) નાખવી ચોક્કસ મુદતમાં અમુક માગણી પૂરી કરવાની જાહેર અપીલ કરવી; દેશ કે સમાજસેવાનાં જાહેર કામો માટે ચોક્કસ મુદતમાં ફંડફાળાની નક્કી કરેલી રકમ એકઠી કરવા દેશ કે સમાજના આગેવાન તરફથી જનતાને કરવામાં આવતી જાહેર અપીલ
49 ઠાલાં આવ્યાં ને ભૂલાં ગ્યાં ફોગટ ફેરો થવો
50 ઠૂંઠને ટીખળ સૂઝે ઘરડાખખ્ખ માણસને ટીખળવિનોદ કરવાનું મન થાય તે ઠૂંઠ : સુકાઈ ગયેલા ઝાડનું થડ, તેવો વૃદ્ધ માણસ
51 તન દુરસ્તી હજાર નિયામત પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા, બીજું સુખ ઘરે દીકરા, ત્રીજું સુખ તે કોઠિયેં જાર, ચોથું ઘેર સુલક્ષણી નાર
52 તારે માથે ઘીના ઘડા જોખમ-જવાબદારીમાંથી મુક્તિ હોવી. મરણપરણના વરા અંગે કુટુંબનો વડો વેપારીને ત્યાંથી ઘીના ગાડવા બે પાંચ દસ મંગાવે ને વેપારી મોકલે. આવા ઘડા માથે ઉપાડીને વેપારીને ત્યાંથી માલિકને ઘરે પહોંચાડવા જનાર વૈતરાને ક
53 તાવડી પોરા લ્યે ઉપવાસ થાય એવો ભૂખમરો
54 તીન લોકએ મથુરા ન્યારી જેનો ચોકો હંમેશ જુદો રહે તેવું
55 તુમ બી મિસ્તર હમ બી મિસ્તર લોકશાહીમાં સૌ સરખું, મોટુંનાનું સૌને એક જ વોટનો અધિકાર એવી સમાનતાનું સૂચક
56 તું કાંઈ ટીલું લાવ્યો છો? વિશિષ્ટ, સ્પેશિયલ હકદાવ, ટ્રીટમેન્ટ કે વહેવારની માગણી કે અપેક્ષા માટે જવાબ. સૌ સરખાં; ટીલાટ-પાટવી, પહેલા ખોળાનું કોઈ નહિ એવો અર્થ
57 તોરણે આવવું વરનું કન્યાના પિતાને ઘરને બારણે આવી પહોંચવું, જ્યાં કન્યાની મા એનું વિધિપૂર્વકનું સ્વાગત કરે (૨) વ્યંગમાં કોઈને ત્યાં જઈ કશું કામ ન કરનાર અને ખાઈપી ઊંઘનાર કે તડાકા મારનારને ઠપકારૂપે પુછાય છે, 'શું અહી
58 દખસખનાં દસકાદસકી દુ:ખસુખના દસકા એક પાછળ એક આવ્યા જ કરે, ઓટભરતીની જેમ
59 દાગતર જીવતા જમ સરખાવો, वैद्यराज ! नमस्तुभ्यं यमराजसहोदर । यमस्तु हर्रात प्राणान वैद्य: प्राणान्धनानि च ॥
60 દાતારનો સુવાલી તપતિતિક્ષા કે વૈરાગ્યને કારણે સુકાઈ, ચીમળાઈ, કંતાઈ ગયેલો ફકીર કે ફકીરોની જમાતનો સુકલકડી અને કદરૂપો માણસ. ઉત્તર ગુજરાતમાં મીરાં દાતાર નામે મુસલમાનોનું પ્રખ્યાત તીર્થ છે, તથા જૂનાગઢના ગિરનાર બાજુએ દાતાર